Hạch toán tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược chuẩn theo Thông tư 200

Tài khoản 344 phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên ngoài. Cùng tìm hiểu phương pháp kế toán tài khoản 344 tại bài viết dưới đây.

Hạch toán tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược chuẩn theo Thông tư 200

Nguyên tắc kế toán tài khoản 344

Nguyên tắc 1

Tài khoản 344 phản ánh những khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược của những đơn vị chức năng, cá thể bên ngoài. Việc này nhằm mục đích bảo vệ cho những dịch vụ tương quan đến sản xuất, kinh doanh thương mại được thực thi theo đúng hợp đồng kinh tế tài chính đã ký kết .

Nguyên tắc 2

Kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược của từng khách hàng theo kỳ hạn và theo từng loại nguyên tệ.

Các khoản nhận ký quỹ, ký cược phải trả có kỳ hạn còn lại nhỏ hơn 12 tháng được ghi nhận là nợ ngắn hạn. Các khoản có kỳ hạn trên 12 tháng được ghi nhận là nợ dài hạn .

Nguyên tắc 3

Nếu nhận thế chấp ngân hàng, cầm đồ bằng hiện vật thì không phản ánh ở tài khoả 344 mà theo dõi trên thuyết minh Báo cáo kinh tế tài chính .

Nguyên tắc 4

Nếu ký cược, ký quỹ nhận bằng ngoại tệ, kế toán phải theo dõi chi tiết cụ thể gốc ngoại tệ riêng và quy đổi ngoại tệ ra đơn vị chức năng tiền tệ kế toán theo những nguyên tắc sau :
– Tại thời gian nhận ký cược, ký quỹ : quy đổi theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại thời gian phát sinh .
– Khi trả lại những khoản ký cược, ký quỹ : quy đổi theo tỷ giá ghi sổ trong thực tiễn đích danh .
– Khi lập Báo cáo kinh tế tài chính, kế toán nhìn nhận lại khoản tiền nhận ký cược, ký quỹ phải trả lại bằng ngoại tệ theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại thời gian báo cáo giải trình. Các khoản chênh lệch tỷ giá ghi nhận vào ngân sách kinh tế tài chính hoặc lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính .

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược

Bên Nợ: Hoàn trả tiền nhận ký quỹ, ký cược.

Bên Có: Nhận ký quỹ, ký cược bằng tiền.

Số dư bên Có: Số tiền nhận ký quỹ, ký cược chưa trả.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Hạch toán tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược chuẩn theo Thông tư 200

a ) Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược của đơn vị chức năng, cá thể bên ngoài

Lúc này, kế toán ghi :
Nợ những TK 111, 112
Có TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược ( cụ thể cho từng người mua ) .

b ) Khi hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược cho người mua

Kế toán hạch toán như sau :
Nợ TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược
Có những TK 111, 112 .
Nếu hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược bằng ngoại tệ, kế toán ghi :
Nợ TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược ( theo tỷ giá ghi sổ trong thực tiễn đích danh của từng đối tượng người dùng )
Nợ TK 635 – Chi tiêu kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá )
Có những TK 111, 112 ( theo tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền TK tiền )
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá ) .

c ) Trường hợp đơn vị chức năng ký quỹ, ký cược vi phạm hợp đồng kinh tế tài chính đã ký kết với doanh nghiệp, bị phạt theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng kinh tế tài chính

– Khi nhận được khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế tài chính đã ký kết :
Nếu khoản tiền phạt khấu trừ vào tiền nhận ký quỹ, ký cược, kế toán ghi :

Nợ TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược

Có TK 711 – Thu nhập khác .
– Khi thực trả khoản ký quỹ, ký cược còn lại, kế toán ghi :
Nợ TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược ( đã khấu trừ tiền phạt )
Có những TK 111, 112 .

d ) Khi lập Báo cáo kinh tế tài chính

Khi lập BCTC, kế toán nhìn nhận lại khoản tiền nhận ký cược, ký quỹ phải trả lại bằng ngoại tệ theo tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian báo cáo giải trình. Khi đó kế toán hạch toán như sau :
– Trường hợp phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, kế toán hạch toán :
Nợ TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược
Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái .
– Trường hợp phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, kế toán hạch toán :
Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Có TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược
Trên đây là giải pháp kế toán thông tin tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược theo hướng dẫn của Thông tư 200. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm và vận dụng. Chúc những bạn thành công xuất sắc .

Xem thêm:

Hướng dẫn trả lương ngừng việc và xử lý chính sách cho người lao động trong thời dịch bệnh Covid-19
Khi nào doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động ?
Các loại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 5 %

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Source: https://giarefx.com
Category: Hỏi đáp

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.