✅ Công thức oxit sắt từ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Sắt(II,III) oxide

Sắt ( II, III ) oxit hay oxit sắt từ là một oxit của sắt, trong đó sắt biểu lộ hóa trị ( II, III ) với công thức hóa học Fe3O4 hay hoàn toàn có thể viết thành FeO · Fe2O3. Đây là thành phần chính của quặng magnetit. Trong hợp chất này, tỉ lệ FeO : Fe2O3 là 1 : 1 .
Oxit sắt này gặp trong phòng thí nghiệm dưới dạng bột màu đen. Nó bộc lộ từ tính vĩnh cửu và là sắt từ ( ferrimagnetic ). Ứng dụng thoáng đãng nhất của nó là như một thành phần sắc tố đen. Với mục tiêu này, nó được tổng hợp thay vì được chiết xuất từ khoáng chất tự nhiên vì kích cỡ và hình dạng hạt hoàn toàn có thể biến hóa theo giải pháp sản xuất .

Điều chế

Trong điều kiện kèm theo yếm khí, hydroxit sắt ( Fe ( OH ) 2 ) hoàn toàn có thể bị oxy hóa bởi nước để tạo thành sắt oxit và hydro phân tử. Quá trình này được miêu tả bởi phản ứng Schikorr :

{\displaystyle {\ce {{\underset {fero\ hydroxit}{3Fe(OH)2}}->{\underset {magnetit}{Fe3O4}}+{\underset {hydro}{H2}}+{\underset {water}{2H2O}}}}}” src=”https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/28ba44c21c4900f1abb565b59f5377012e021d87″/></p>
<p>Magnetit kết tinh ( Fe3O4 ) là chất có độ không thay đổi nhiệt động hơn so với sắt ( II ) hydroxit ( Fe ( OH ) 2 ) ) .<br />
Sắt tính năng với oxy cho ra oxit sắt từ : 3F e + 2O2 → Fe3O4 ( FeO. Fe2O3 )</p>
<h2>Phản ứng</h2>
<p>Oxit sắt từ tính năng với dung dịch HCl tạo ra hai loại muối là FeCl2 và FeCl3 : Fe3O4 + 8HC l → FeCl2 + 2F eCl3 + 4H2 O<br />
Nếu để lâu, chúng hoàn toàn có thể hóa hợp thành Fe3Cl8 .</p>
<p><strong>CÂU HỎI:</strong> </p>
<p>Công thức của oxit sắt từ là</p>
<p><strong>A. </strong>Fe2O3.</p>
<p><strong>B. </strong>FeO.</p>
<p><strong>C. </strong>Fe3O4.</p>
<p><strong>D. </strong>FeS2.</p>
<p><strong>TRẢ LỜI:</strong></p>
<p><strong>Đáp án C</strong></p>
<h2><strong>SẮT TỪ OXIT</strong></h2>
<p>– Công thức phân tử : Fe3O4<br />
– Phân tử khối : 232 g / mol</p>
<p><strong>I. Thành phần:</strong></p>
<p>– Là hỗn hợp của hai oxit FeO, Fe2O3 với tỉ lệ 1:1.</p>
<div style=

Xem thêm: Mục tiêu của hệ thống tiền lương và các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương – HKT Consultant

II. Tính chất vật lí:

– Là chất rắn, màu đen, không tan trong nước và có từ tính.

III. Tính chất hóa học:

– Là 1 oxit bazơ và trong phân tử Fe3O4  thì Fe có số oxi $$+\frac{2}{3}$$ => số oxi hóa trung gian nên Fe3O4 có tính khử và tính oxi hóa.

1. Là 1 oxit bazơ:

– Fe3O4 tính năng với dung dịch axit như HCl, H2SO4 loãng → hỗn hợp muối sắt ( II ) và sắt ( III ) .
Fe3O4 + 8HC l → 2F eCl3 + FeCl2 + 4H2 O
Fe3O4 + 4H2 SO4 loãng → Fe2 ( SO4 ) 3 + FeSO4 + 4H2 O

2. Tính khử

– Fe3O4 là chất khử khi tính năng với những chất có tính oxi hóa mạnh như : HNO3 ; H2SO4 đặc …
3F e3O4 + 28HNO3 loãng → 9F e ( NO3 ) 3 + NO + 14H2 O
Fe3O4 + 10 HNO3 đặc, nóng → 3F e ( NO3 ) 3 + NO2 + 5H2 O
2F e3O4 + 10H2 SO4 đặc, nóng → 3F e2 ( SO4 ) 3 + SO2 + 12H2 O

3. Tính oxi hóa

– Fe3O4 là chất oxi hóa khi công dụng với những chất khử mạnh ở nhiệt độ cao như : H2, CO, Al .
Fe3O4 + 4H2 -> 3F e + 4H2 O
Fe3O4 + 4CO -> 3F e + 4CO2
3 Fe3O4 + 8A l -> 4A l2O3 + 9F e

IV. Trạng thái tự nhiên:

– Có nhiều trong quặng manhetit Fe3O4 .

V. Ứng dụng:

– Quặng manhetit có hàm lượng sắt cao nhất được dùng trong ngành luyện gang, thép .
– Fe3O4 hạt nano được dùng để dánh dấu tế bào và xử lí nước bị nhiểm bẩn .

VI. Điều chế:

( 1 ) Trong tự nhiên oxit sắt từ là thành phần quặng manhetit .
( 2 ) Đốt cháy sắt trong oxi không khí thu được oxit sắt từ .

                                    3Fe + 2O2 -> Fe3O4

( 3 ) Nung nóng Fe trong nước dạng hơi ở nhiệt độ < 570 độC 3F e + 4H2 O -> Fe3O4 + 4H2
`

Source: https://giarefx.com
Category: Hỏi đáp

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.